habersafak

Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Hukuku

İhale hukuku kamunun ihtiyaçları için açılan ihalelere ilişkin düzenlemeler söz konusu olduğunda gündeme gelir. Kamusal alanda mal ve hizmet alımı gerekli olduğunda ya da yapım işlerine ihtiyaç duyulduğunda devlet kendisi dışındaki piyasa unsurları ile çalışmak ister. Bu unsurların devletle hukuki bir bağı olmazken kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için bu yöntem uygulanır.

Kamunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak açılan ihaleler kamu idaresinin inisiyatifinde açılır. İdare ihale açılacağı zaman karar veren merci olurken kullanılacak usulleri de belirler. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca kamu ihalelerinde ortaya çıkabilecek şaibeler için de başvuru yolu bulunur.

Kamu ihaleleri açılırken kamunun yararına olması istenir. Ayrıca bu ihaleler denetlenebilir niteliktedir. Şeffaf olması nedeni ile kamunun denetimine açık olarak yapılan ihalelerde kamu menfaati öncelikle dikkate alınır.

İhale hukuku aracılığı ile kamu ihalelerinde ortaya çıkabilecek şüpheli durumlar ya da ihale sırasında uyulması gereken kurallar belirlenir. Bir hukuk yolu olarak kamu ihale hukuku aracılığı ile kamunun menfaatleri güvence altına alınır.

Hukuk kuralları toplumsal yaşamda ortaya çıkan problemlerin çözümlenmesi için vardır. İnsanların bir arada yaşarken uymak zorunda oldukları kurallar yasalarla açıklığa kavuşturulur. Kişilerin ve kurumların arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda da başvurulan yer hukuk kuralları olmaktadır.

Kamu İhale Davaları

İhale hukuku kamu ihale davalarına yönelik olarak uygulanacak yasaları içerir. Hukuk kuralları aracılığı ile toplum düzeni sağlanmaya çalışılırken ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar karşısında hukuk kurallarına başvurulur. Kamusal alanda ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için açılan kamu ihaleleri kamunun menfaatine uygun olarak gerçekleşir.

Kamu ihalesi açılırken amaç kamunun kaynaklarının israf edilmemesi ve etkili bir şekilde kullanılabilmesidir. Bunun için ihale açan idare kurumu teklifler arasından uygun olanlara işi verir. İhalelere teklif veren firmaların koşulları sağlaması oldukça önemlidir. Bundan dolayı da kanunlarda ve mevzuatlarda yer alan şartlara uygun teklifler dikkate alınır.

Kamu ihaleleri ile ilgili herhangi bir şaibeli durum söz konusu olduğunda ise kamu kurumuna itiraz etme hakkı bulunur. Bunun yanı sıra kamu kurumundan istenilen cevap çıkmadığı takdirde Kamu İhale Kurumu muhatap alınır. Buraya itirazen şikâyet dilekçesi verilir. Kamu İhale Kurumu da beklenen yanıtı vermezse bu durumda İdare Mahkemesi’ne dava açma hakkı taraflara tanınır.

İhale hukuku dinamik bir yapıdadır. Mevzuatların sürekli güncellenmesi nedeni ile gelişmelerin takip edilmesi zorunludur. Bu konuda hukuki danışmanlık alınması hakların korunması açısından önemli olurken ihaleye başvuru süreçlerinde de yasalara uyumlu hareket edilmiş olur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca kamu ihaleleri sırasında uyulması gereken kurallar açıklığa kavuşturulur. Bunun yanı sıra uygulanacak ihale usulleri hakkında da gerekli bilgilere yer verilir. Yasanın 5. maddesi kamu ihalelerine yönelik temel ilkeleri açıklarken bu ilkeler ihale usulleri ile alakalıdır. Belli istekliler arasındaki ihale usulü ve açık ihale usulü temel usuller arasında kabul edilir.

 

administrator

Related Articles

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir